Søknadstegninger

  • Nytt tilbud for søknadstegninger, søknad og arbeidstegninger settes opp og må aksepteres før videre arbeid.
  • Foreløpige tegninger brukes videre for å lage komplette tegninger for søknad og nabovarsel.
  • Nødvendige digitale kart eller andre dokumenter bestilles av kommunen.
  • Søknadstegningene skal igjennom en fullstendig kontroll som kan medføres endringer av prosjektet som ikke er hensyntatt ved foreløpige tegninger.
  • Siste tegninger bør benyttes for å få en oppdatert pris på utførelsen før søknad.
  • Det kan også være behov for å hente inn uttalelse eller prosjektering fra andre aktører.
  • Normal leveringstid på er 2-3 uker fra aksept av tilbud.