Vurdering av prosjekt

 

  • Etter befaring går vi igjennom prosjektet og vurderer mulighetene.
  • Her kontrolleres prosjektet opp mot hva som er lov.
  • Vi setter opp et tilbud på foreløpige tegninger basert på deres ønsker.
  • Tilbud normalt innen 2-3 dager etter befaring.