Foreløpige tegninger

  • Oppstart etter aksept av tilbud.
  • Foreløpige tegninger utføres enten som hånd- eller datategninger.
  • Endringer av foreløpige tegninger til dere er fornøyd med løsningen.
  • Foreløpige tegninger kan da benyttes mot byggefirma(er) for å hente inn pris på utførelse.
  • I aktuelle tilfeller benyttes foreløpige tegninger i forhåndskonferanse med kommunen.
  • Normal leveringstid på er 2-3 uker fra aksept av tilbud.