Boligkatalogen.no

Boligkatalogen.no er midlertidig kun tilgjengelig som PDF. Ta kontakt med oss på mail hvis du ønsker den tilsendt: post@heggheims.no. En oppdatert web-versjon av Boligkatalogen er under konstruksjon. Boligkatalogen har eksistert siden vår oppstart i 1976, og inneholder et utvalg av hus- og hyttetyper.

BLI SAMARBEIDSPARTNER!
Ingen faste kostnader eller bindingstid

Egen arkitekt- og rådgivningstjeneste Alle Partner
Spesialtegninger, tomtebefaringer, forhåndskonferanser m.m X X
3d visualisering av eksteriør og interiør til faste priser X X
Utredninger, tolking av reguleringsbestemmelser m.m X X
Teknisk bistand, beregninger, dimensjonering, detaljer m.m X X
Ansvarlig søker funksjon X X
Gratis vurdering og gjennomgang av aktuelle prosjekter X X
Befaring og foreløpige tegninger til faste priser X X
Tilgang til våre hus- og hyttetyper for bruk i egen markedsføring* X
Tilgang til elektronisk arkiv av alle våre standard hus- og hyttetyper X
Faste priser på prosjektering av standard hus- og hyttetyper X
Faste priser på utvikling av egne hus- og hyttetyper X
Være med å påvirke utvikling av nye hus- og hyttetyper X
Redusert timespris og rabatt på faste priser X
Logo og link under samarbeidspartnere til egne nettsider X

 *For å benytte våre hus- og hyttetyper i egen markedsføring skal retningslinjer for bruk av tegningsmateriell følges. Dette er nærmere beskrevet i samarbeidsavtale – boligkatalogen.no.

Ta kontakt med Bjørnar hos oss på 62508990 eller 91618545 for mer info, eller send en e-post til post@heggheims.no.