Author: admin

Trinnene i et prosjekt på Heggheims Arkitektkontor

Trinnene i et prosjekt på Heggheims Arkitektkontor

 

Prosessen på Heggheims Arkitektkontor – fra oppstart til ferdigstilling

Heggheims Arkitektkontor har mange ulike type oppdrag. Kundene er forskjellige og prosjektene varierer i stor grad med tanke på kompleksitet, tidsperspektiv, begrensinger og omfang, og selvfølgelig kundens ønsker og behov. En viktig del av vår jobb er å veilede kunden og forklare hvordan arkitektprosessen foregår, fra oppstart til ferdigstilling. Vi har forsøkt en oppsummering her, men prosjektene vil alltid være like ulike som kundene våre. Og det er jo faktisk noe av det som gjør denne jobben spennende😊 Ta en kikk på fanen «våre tjenester», den samme informasjonen står også der. Eller ta kontakt med oss for en uforpliktet prat angående ditt prosjekt!

  • Trinn 1 : Oppstart – Vurdering av prosjekt og befaring/møte

Prosessen starter med at kunden tar kontakt og vi tar en prat på telefon. Vi spør om ønsker og behov og prøver å lage oss et helhetsbilde om hva kunden trenger hjelp til. Vi gjør en vurdering av hvert enkelt prosjekt eller tomt og ser på mulighetene og begrensingene som ligger i planbestemmelsene. Det avtales befaring, eller i noen tilfeller er det også aktuelt å gjøre vurderingene uten befaring. Vi utvikler et skriftlig, digitalt tilbud, eller avtaler at prosjektet tas etter medgåtte timer (vi blir enige om honorar).

 

  • Trinn 2: Foreløpige tegninger

Opptegning starter etter at tilbudet er akseptert. Vi utarbeider tegninger eller skisser enten som hånd- eller datategninger. Det er naturlig at det er endringer etter første forslag da kunden ofte har kommentarer til første forslag. Denne delen av prosessen forsetter til dere er fornøyd med løsningen, og tar ofte litt tid. Foreløpige tegninger kan da benyttes mot byggefirma(er) og håndverkere for å hente inn pris på utførelse. I noen tilfeller benyttes foreløpige tegninger i forhåndskonferanse med kommunen. Normalt klarer vi å levere foreløpige tegninger på er 2-3 uker fra aksept av tilbud.

 

  • Trinn 3: Søknadstegninger

Neste trinn er å ferdigstille tegninger til søknad, som inkluderer planer, snitt, fasader og situasjonsplan. Hvis ikke klargjøringen av tegninger for søknad er tatt med tidligere i tilbudet, settes et nytt tilbud for søknadstegninger opp før videre arbeid. Foreløpige tegninger brukes videre for å lage komplette tegninger for søknad og nabovarsel, og nødvendige digitale kart eller andre dokumenter bestilles av kommunen. Søknadstegningene skal igjennom en fullstendig kontroll som kan medføres endringer av prosjektet som ikke er hensyntatt ved foreløpige tegninger. Og det kan også være behov for å hente inn uttalelse eller prosjektering fra andre aktører. Normal leveringstid er 2-3 uker fra aksept av tilbud.

 

  • Trinn 4: Søknadsarbeid

Denne prosessen starter ved at man avklarer hvilken søknadsform som passer i hvert tilfelle, søknad om rammetillatelse (12 uker) eller ett-trinns søknad (3 uker). Vi bestiller naboliste av kommunen og nabovarsler sendes digitalt. Naboen har da 14 dagers frist for å komme med merknader. Mens vi venter på naboene utarbeides resterende søknadsdokumenter for søknaden, og eventuelle nabomerknader skal kommenteres og avklares før innsending av søknad. Kommunen kan ha merknader eller behov for tilleggsdokumentasjon utover det som er sendt og vi følger opp dette fortløpende. Kommunens behandling av søknaden forholder seg til tidsfrister, normalt 3 uker eller 12 uker, avhengig av søknadsform. Det kan være tilfeller det tar kortere eller lengre tid, men dette avhenger av saksbehandlingen i kommunen.

 

  • Trinn 5: Arbeidstegninger

Vi starter med arbeidstegninger etter bestilling, søknad bør være godkjent i forkant og søknadstegningene brukes videre for å lage komplette arbeidstegninger. Tekniske løsninger må avklares i samråd med utførende og andre prosjekterende. I noen tilfeller lages det et sett med foreløpige arbeidstegninger for uttalelse, og spørsmål og oppfølging underveis avklares fortløpende. Søknad om ferdigattest utføres på bestilling når prosjektet nærmer seg ferdig. Tidsfrist hos kommunen er 3 uker fra innsendt søknad. Vi leverer normalt arbeidstegninger på 2-4 uker fra bestilling. I noen tilfeller hvor vi ikke er ansvarlig prosjekterende, kan vi også være behjelpelige med å beregne laster for søyler og dragere.

 

Vil du ha bistand i ditt prosjekt? Ta kontakt med oss her, eller fyll ut kontaktskjema så tar vi kontakt med deg.