Arbeidstegninger

  • Oppstart etter bestilling, søknad bør være godkjent i forkant.
  • Søknadstegningene brukes videre for å lage komplette arbeidstegninger.
  • Tekniske løsninger må avklares i samråd med utførende og andre prosjekterende.
  • I noen tilfeller lages det et sett med foreløpige arbeidstegninger for uttalelse.
  • Spørsmål og oppfølging underveis avklares fortløpende.
  • Søknad om ferdigattest utføres på bestilling når prosjektet nærmer seg ferdig. Tidsfrist hos kommunen er 3 uker fra innsendt søknad.
  • Normal leveringstid er 2-4 uker fra bestilling.