Søknadsarbeid

  • Søknadsform avklares, søknad om rammetillatelse (12 uker) eller ett-trinns søknad (3 uker).
  • Naboliste bestilles av kommunen og nabovarsler sendes digitalt. Naboen har da 14 dagers frist for å komme med merknader.
  • Mens vi venter på naboene utarbeides resterende søknadsdokumenter for søknaden.
  • Eventuelle nabomerknader skal kommenteres og avklares før innsending av søknad.
  • Søknaden signeres av tiltakshaver og oss og sendes inn så fort alt er klart.
  • Kommunen kan ha merknader eller behov for tilleggsdokumentasjon utover det som er sendt og vi følger opp dette fortløpende.
  • Kommunens behandling av søknaden forholder seg til tidsfrister, normalt 3 uker eller 12 uker, avhengig av søknadsform. Det kan være tilfeller det tar kortere eller lengre tid, men dette avhenger av saksbehandlingen i kommunen.