Utbygger

Enten du er byggmester, entreprenør eller privat utbygger trenger du ofte bistand på et tidlig tidspunkt for å vurdere muligheter og begrensninger ved kjøp av tomter.

Eier du i dag en tomt og ønsker å finne ut hvordan du best mulig kan utnytte denne. Vi i Heggheims Arkitektkontor har lang erfaring med prosjektering av boliger, hytter og flermannsboliger. Et utvalg av våre boliger ligger på www.boligkatalogen.no. Vi utvikler stadig nytt, så ta kontakt med oss for mer informasjon.

Husk at det koster ingenting å få et tilbud på prosjektering.

Det første vi trenger er informasjon om tomta. Har vi gårds- og bruksnummer samt byggekommune kan vi stort sett finne den informasjonen vi trenger. Der det er behov kommer vi gjerne på befaring. Ved befaring tar vi en vurdering av tomta i samråd med dere. Vi ser på de mulighetene som er med tomta. Viktig i den sammenheng er; fallforhold, adkomst, sol og utsikt. Vi kan også vurdere ut i fra kart og bilder, der det ikke er mulig eller ønskelig med befaring. Les mer om tomtebefaring her.

Etter befaring gir vi en fastpris fra oss på en skisse. Denne inneholder følgende:

  • Skisse inntegnet på situasjonskart
  • Skisse planløsning og utforming

En skisse vil i de aller fleste tilfeller være nok til å vurdere om dere ønsker å gå videre. Pris på skisse vil variere ut i fra hvor omfattende prosjektet er. Det er viktig med god planlegging tidlig i prosjektet. Og en skisse kan ofte være nok til å hente inn priser fra leverandører osv. En skisse kan dere ta med på en forhåndskonferanse i byggekommunen for å få avklart om prosjektet kan gjennomføres.

Sammen med overlevering av skissetegninger vil vi også gi en pris på komplett prosjektering. Dere vil da ha en totalpris fra oss, som dere kan kalkulere inn i prosjektet.

Vi anbefaler at det alltid blir utarbeidet skisse for prosjektet først, men kan i noen tilfeller gi pris på komplett prosjektering uten skisse. Dette kan være i prosjekter der dere ønsker å benytte hus fra vår katalog.

Vi kan også lage 3D perspektiver til salgsprospekt.

Ta kontakt om dere ønsker mer informasjon om våre tjenester for utbyggere.