Privat

Mange lever lenge med sine boligplaner. Man leser magasiner og blader og har drømmer og fantasier. Vi i Heggheims Arkitektkontor har utviklet en egen boligkatalog, med denne håper vi å gjøre mange drømmer til virkelighet. Se husene våre på boligkatalogen.no

Du har i utgangspunktet to valg når du skal bygge hus:

  1. Kataloghus fra en boligleverandør
  2. Spesialtegnet hus fra en arkitekt

I realiteten er alle hus tegnet av en arkitekt, det vi her mener med spesialtegnet hus er at du får tegnet ditt eget hus, tilpasset din tomt etter dine ønsker.

Vi i Heggheims Arkitektkontor tilbyr begge deler.

Det vi ser av utvikling i markedet i dag er at det ofte ikke blir et valg mellom det ene eller det andre. Som oftest brukes kataloger som inspirasjon til å finne ideer man ønsker å bygge videre på. Ofte er det vanskelig å finne et hus i en katalog som er tilpasset tomten med hensyn til adkomst, solforhold, utsikt, terreng.

Det vil da være behov for å få tilpasset huset. Hos de fleste boligleverandører har du mulighet til å få tilpasset en husmodell med dine endringer. Ofte kan det være begrensninger i hva du kan endre. Det kan i mange tilfeller være enklere og mer økonomisk å starte med blanke ark.

På vår egen side boligkatalogen.no finner dere et utvalg av våre standard hustyper. Der finner dere også en oversikt over våre byggefirma. Våre byggefirma kan tilby alle våre kataloghus, dere kan også få priser på spesialtegnet hus. Vår boligkatalog forhandles av en rekke byggefirmaer rundt i hele Norge. Om vi ikke har et byggefirma der du ønsker å bygge, så fortvil ikke, dere har da mulighet til å velge deres eget byggefirma. Ved å tilpasse eller spesialtegne egen bolig med Heggheims Arkitektkontor vil dere ha mulighet til å sammenligne på likt grunnlag.

Vi anbefaler at dere henter inn priser fra 2-3 forskjellige byggefirmaer. Dette krever selvfølgelig en liten innsats fra dere med å hente inn tilbud fra de forskjellige byggefirmaene, men det å bygge en ny bolig vil for mange være en prosess man ønsker å involvere seg i, det er jo deres nye hjem.

Ta kontakt med oss eller finn byggefirma på vår egen side www.boligkatalogen.no.