Byggefirma

Vårt produkt er prosjektering av boliger, hytter, fritidshus og flermannsboliger. Enten du er byggmester, entreprenør eller privat utbygger, tilbyr vi fastpris på skisse eller komplett prosjektering. Vi kan også tilby egen boligkatalog og hyttekatalog. Dette er et tilbud til byggefirmaer som ønsker å beholde sin egen identitet. Les mer om vår samarbeidsavtale her.

Skisse prosjektering på fastpris/timespris som inkluderer:

 • Arealoppsett – utnyttelse av tomt
 • Skisse situasjonskart – plassering på tomt
 • Samt ideskisse til planløsning / utforming
 • 1-2 mindre revidering skissen
 • Tomtebefaring – vurdering av tomt, der det er behov

Komplett prosjektering på fastpris/timespris som inkluderer:
(Komplett prosjektering forutsetter at det er utarbeidet skisse først)

Forhåndskonferanse i kommunen

Tegninger for rammesøknad:

 • Komplette tegninger i mål 1:100 (4 fasader, snitt, planer, m.m)
 • U-verdiberegninger
 • Situasjonskart i mål 1:500 / 1:1000

Arbeidstegninger for igangsetting:

 • Arbeidstegninger i mål 1:50 (plate på mark, planer, snitt)
 • Standard detaljer i mål 1:20 / 1:10
 • Statiske beregninger av bærende treverk
 • Kontroll av tegninger / ansvarlig prosjekterende

Vi kan også hjelpe til med følgende:

 • Terrengprofiler (utarbeides etter data fra kommunen / kart el.)
 • Oppfølging i byggeperioden.
 • Dør- og vinduskjema
 • Rom-skjema
 • Andre typer oppdrag (reguleringer, bebyggelsesplaner, større bygg, tilbygg m.m)
 • 3D perspektiver til salgsprospekt.

Har dere spørsmål angående et prosjekt eller ønsker mer informasjon ta kontakt.